Det danske jernbanesystem undergår for tiden nogle større forandringer, fordi systemet splittes op i forskellige private selskaber.