Temperatur omregner

Celsius er opkaldt efter den svenske astronom og fysiker Anders Cel-sius, som levede fra 1701 til 1744.

Celsius foreslog i 1742, at opdele temperaturskalaen i 100 dele. 0 grader skulle være temperaturen på kogende vand, og 100 grader temperaturen på vands frysepunkt.

Heldigvis byttede man om på rækkefølgen, så definitionen på celsius er:

0° C er vands frysepunkt.

100° C er vands kogepunkt.

For at omregne celsius til fahrenheit er formlen:
     ((celsius * 9) / 5) + 32

For at omregne fahrenheit til celsius er formlen:
     (Fahrenheit - 32) * (5/9)