Gamle længdemål, omregner

Indtil 1907 brugte Danmark længdemål defineret af videnskabsmanden Ole Rømer.

  
1 mil = 4000 favne
1 favn = 3 alen
1 alen = 2 fod
1 fod = 2 kvarter
1 kvarter = 6 tommer
1 tomme = 12 linier
1 linie = 12 skrubler