Gamle rumfang, omregner

På samme tid som metersystemet blev indført i Danmark i 1907 indførtes også decimalrummålet, hvor liter anvendes.

Det varede nogle generationer, før man ikke mere hørte, at folk bestilte en pot mælk og en pægl fløde i ismejeriet.