I denne del af www.residence.dk er det bl.a. muligt at omregne afstande, vægt, rumfang, temperaturer mellem engelske og danske måleenheder.

Gamle danske målenheder kan også omregnes til nutidige eller omvendt.

Via omregneren kan man beregne romertal fra 1 til 4999.

Du kan også bede om et nyhedsbrev, hvis du ønsker at få at vide, når der er mere omfattende opdateringer på www.residence.dk